Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad

website-vlak

Over laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid is een groot maatschappelijk probleem. In Nederland wonen zo’n 1,3 miljoen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Laaggeletterden kunnen onvoldoende lezen en schrijven om volwaardig mee te draaien in de maatschappij, thuis en op het werk.

Ze hebben bijvoorbeeld moeite met het invullen van formulieren, afspraakbrieven van het consultatiebureau of het voorlezen van hun (klein)kinderen. In Parkstad ligt het percentage mensen dat moeite heeft met lezen en schrijven ver boven het landelijk gemiddelde: gemiddeld 16% van de mensen. Dat zijn ruim 30.000 mensen! Laaggeletterdheid onder ouderen ligt met 21,5% zelfs nog hoger.

Vragen of opmerkingen?

  Over ons

  Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, bibliotheken, maatschappelijke organisaties, scholen en bedrijven. Zij werken samen om laaggeletterdheid onder de bevolking in Parkstad terug te dringen.

  De eerste 20 bondgenoten tekenden in 2012 het convenant. In juli 2017 werd een nieuw convenant getekend (2017-2021). Met dit nieuwe convenant willen de bondgenoten verder invulling geven aan de landelijke aanpak ‘Tel mee met taal´ in de regio Parkstad. Letterliefde Parkstad is het nieuwste initiatief van de organisatie.  

  Contact

  Wilt u meer informatie over laaggeletterdheid in Parkstad of het Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad? Neem dan contact op met Diana Heugen (WSP Parkstad) via 045 566 63 02 of mail naar info@letterliefdeparkstad.nl.

  Partners